محمد معصومی

مدرس فنون آرایشگری

masoumi

“مدرس و داور ملی آرایشگری، 12 سال سابقه آرایشگری حرفه ای “

محمد معصومی دارای مدرک کارشناسی رشته اقتصاد ..دوازده سال سابقه کاری در رشته ارایشگری ..مدرس هیرکات و فید ..لاین کودک به صورت تخصصی

mohammadmasumi1

اینستاگرام