رومینا رضاپور

مربی و کوچ توسعه فردی

REZAPOUR

“کوچ توسعه فردی”

سرکار خانم رومینا رضاپور  مدرس و کوچ با سابقه و حرفه ای در زمینه توسعه فردی است. همکاری ایشان با آکادمی آس در زمینه اصلاحات و بهینه سازی های فرایندهای کسب و کار، عارضه یابی سالن های آرایشی و  رفع مشکلات شما در زمینه جذب مشتری است.

https://www.instagram.com/romin.rezapour/

اینستاگرام

rezapour@asbarber.com

ارتباز مستقیم