دوره صفر تا صد آرایش مردانه

دوره آ»وزشی آرایشگری مردانه از صفر تا صد . در این دوره ابتدایی ترین تکنیک های آرایشگری را تا مراحل پیشرفته و تکنیک های تخصصی فرا خواهید گرفت. پس از پایان دوره صفر تا صد آرایشگری مردانه شما آماده ورود به بازار کار خواهید بود.

آنچه خواهید آموخت

شرح دوره

دوره صفر تا صد، دوره های خصوصی و نیمه خصوصی آموزش آرایشگری از پایه هستند و فردی که صرفا به آرایشگری علاقه دارد وارد این دوره شده و با تسلط بر تکنیک های مختلف آرایشگری و فنون کار با ابزارهای این حرفه از این دوره خارج خواهد شد. کارآموز در این دوره مطالب تئوری آرایشگری مردانه را آموزش دیده و سپس این تکنیک ها را روی مانکن های ویژه آموزش پیاده سازی میکند. پس از تسلط کافی بر تکنیک ها فرد میتواند وارد دوره عملی خواهد شد. 

دوره صفر تا صد آموزشگاه آرایشگری مردانه آس شامل تمامی مراحل استانداردهای فنی و حرفه ای بوده و در این دوره شما مدارک معتبر فنی و حرفه ای دریافت خواهید کرد. در پایان دوره صفر تا صد شما یک آرایشگر حرفه ای خواهید بود و میتوانید در سالن های آرایشگاهی درجه 1 مشغول به کار شوید.