دوره آموزشی یک روزه کسب و کار

دوره آموزشی یک روزه کسب و کار با تمرکز بر کسب و کارهای حوزه آرایشگری

سرفصل های دوره:

مدیریت سالن داری

تیم سازی

برندسازی

سیستم سازی

جذب مشتری

تاریخ برگزاری دوره:

دهم تیرماه 1401

مدرس:

استاد محمد کاشانی

محل برگزاری:

آموزشگاه آرایشگری مردانه آس – تهرانپارس