آموزش فید مو تخصصی

دوره آموزش پیشرفته تکنیک فید - در این دوره شما روش سایه زنی یا فید مو را به جزئیات به صورت حرفه ای فرا خواهید گرفت

آموزش فید مو به صورت تخصصی – در این دوره تکنیک فید را به صورت حرفه ای فرا خواهید گرفت. 

آنچه خواهید آموخت

شرح دوره

دوره تخصصی تکنیک fade به طور خاص طراحی شده است تا مهارت های عملی شما را به سطح پیشرفته ارتقا دهد. این دوره برای آرایشگرهای قبلی و فراگیرانی است که مدرک سطح 2 آرایشگری را با موفقیت به پایان رسانده اند . در این دوره مهارت های تئوری و عملی شما به صورت پیشرفته ای ارتقا پیدا کرده و شما علاوه بر فید، بسیاری از تکنیک های آرایشگری را به صورت تخصصی فرا خواهید گرفت. هدف از این کارگاه توسعه مهارت های عملی شما به سطح بالایی از توانایی شغلی است تا شما را قادر سازد تا خدمات سالن خود را به سطوح حرفه ای ارتقا دهید.

این دوره شامل آموزش تئوری، کار روی سر مانکن، جزوات آموزشی و آموزش عملی است. دوره تخصصی فید برای آرایشگران و آرایشگران پیشرفته مناسب است. این دوره آموزشی به شما انواع تکنیک های عالی فید را آموزش می دهد. طول این دوره به صورت آزاد بوده و به صورت خصوصی و نیمه خصوصی برگزار میشود.